CCB

Změna řídícího panelu

Formálně vytvořená skupina zainteresovaných stran, která je zodpovědná za přezkoumání, hodnocení, schvalování, odložení nebo odmítnutí změn v projektu a zaznamenává všechna rozhodnutí a doporučení.


CCB

Change Control Board

A formally constituted group of stakeholders responsible for reviewing, evaluating, approving, delaying, or rejecting changes to the project, with all decisions and recommendations being recorded.

Použito v metodice