Cesta Divergence

Rozšíření nebo generování paralelních plánovacích síťových cest ze stejného uzlu v diagramu síťového projektu. Rozdíl v cestě je charakterizován aktivitou ascedule s více než jednou nástupní činností.


Path Divergence

Extending or generating parallel schedule network paths from the same node in a project schedule network diagram. Path divergence is characterized by aschedule activity with more than one successor activity.

Použito v metodice