Cesta Konvergence

Sloučení nebo spojování paralelních plánovacích síťových cest do stejného uzlu v diagramu projektu. Konvergence cest je charakterizována plánovanou činností s více než jednou předchůdnou činností.


Path Convergence

The merging or joining of parallel schedule network paths into the same node in a project schedule network diagram. Path convergence is characterized by a schedule activity with more than one predecessor activity.

Použito v metodice