Charta

Poskytuje předběžné vymezení rolí a odpovědností, načrtává cíle projektu, identifikuje hlavní zainteresované strany a definuje autoritu projektového manažera. Slouží jako odkaz na autoritu pro budoucnost projektu. Referenční podmínky jsou obvykle součástí charty projektu.

Použito v metodice