Charta

Poskytuje předběžné vymezení rolí a odpovědností, načrtává cíle projektu, identifikuje hlavní zainteresované strany a definuje autoritu projektového manažera. Slouží jako odkaz na autoritu pro budoucnost projektu. Referenční podmínky jsou obvykle součástí charty projektu.


Charter

It provides a preliminary delineation of roles and responsibilities, outlines the project objectives, identifies the main stakeholders, and defines the authority of the project manager. It serves as a reference of authority for the future of the project. The terms of reference are usually part of the project charter.

Použito v metodice