Charta projektu

Dokument vydaný iniciátorem nebo sponzorem projektu, který formálně schvaluje existenci projektu, a poskytuje projektovému manažerovi pravomoc aplikovat organizační zdroje na projektové aktivity.


Project Charter

A document issued by the project initiator or sponsor that formally authorizes the existence of a project, and provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities.

Použito v metodice