COQ

Náklady na kvalitu

Stanovení nákladů vynaložených na zajištění kvality. Náklady na prevenci a hodnocení (náklady na shodu) zahrnují náklady na plánování jakosti, kontrolu kvality (QC) a zajištění kvality, aby bylo zajištěno dodržování požadavků (tj. Školení, QC systémů apod.).

Náklady na neúspěchy (náklady na neshodu) zahrnují náklady na přepracování produktů, komponent nebo procesů, které nejsou v souladu s předpisy, náklady na záruční práce a odpad a ztráta pověsti.


COQ

Cost of Quality

Determining the costs incurred to ensure quality. Prevention and appraisal costs (cost of conformance) include costs for quality planning, quality control (QC), and quality assurance to ensure compliance to requirements (i.e., training, QC systems, etc.).

Failure costs (cost of non-conformance) include costs to rework products, components, or processes that are non-compliant, costs of warranty work and waste, and loss of reputation.

Použito v metodice