CPFF

Smlouva o fixním poplatku za cenu Cost-Plus

Typ smlouvy s návrhem na náhradu nákladů, kdy kupující hradí prodávajícímu za přípustné náklady prodejce (přípustné náklady jsou definovány smlouvou) plus pevná částka zisku (poplatek).


CPFF

Cost-Plus-Fixed-Fee Contract

A type of cost-reimbursable contract where the buyer reimburses the seller for the seller’s allowable costs (allowable costs are define by the contract) plus a fixed amount of profit (fee).

Použito v metodice