CPI

Index výkonnosti

Míra efektivity nákladů na projekt. Je to poměr získané hodnoty (EV) k skutečné náklady (AC). CPI = EV děleno AC. Hodnota rovná nebo větší než jedna označuje příznivý stav a hodnota menší než jedna označuje nepříznivý stav.


CPI

Cost Performance Index

A measure of cost efficiency on a project. It is the ratio of earned value (EV) to actual costs (AC). CPI = EV divided by AC. A value equal to or greater than one indicates a favorable condition and a value less than one indicates an unfavorable condition.

Použito v metodice