CPPC

Cost-Plus-Procento nákladů

Smlouva o nákladovém a pevně stanoveném poplatku je smlouva o úhradě nákladů, která umožňuje dodavateli zaplatit dohodnutý poplatek, který je stanoven na počátku smlouvy. Fixní poplatek se nemění se skutečnými náklady, ale může být upraven v důsledku změn v práci, která má být provedena na základě smlouvy.

Použito v metodice