CPPC

Cost-Plus-Procento nákladů

Smlouva o nákladovém a pevně stanoveném poplatku je smlouva o úhradě nákladů, která umožňuje dodavateli zaplatit dohodnutý poplatek, který je stanoven na počátku smlouvy. Fixní poplatek se nemění se skutečnými náklady, ale může být upraven v důsledku změn v práci, která má být provedena na základě smlouvy.


CPPC

Cost-Plus-Percentage of Cost

A cost-plus-fixed-fee contract is a cost-reimbursement contract that provides for payment to the contractor of a negotiated fee that is fixed at the inception of the contract. The fixed fee does not vary with actual cost, but may be adjusted as a result of changes in the work to be performed under the contract.

Použito v metodice