CV

Rozdíl nákladů

Míra nákladové výkonnosti projektu. Jedná se o algebraický rozdíl mezi získanou hodnotou (EV) a skutečnými náklady (AC). CV = EV mínus AC. Pozitivní hodnota označuje příznivý stav a záporná hodnota označuje nepříznivý stav.


CV

Cost Variance

A measure of cost performance on a project. It is the algebraic difference between earned value (EV) and actual cost (AC). CV = EV minus AC. A positive value indicates a favorable condition and a negative value indicates an unfavorable condition.

Použito v metodice