CWBS

Struktura rozdělení zakázky

Část struktury rozvržení práce pro projekt vyvinutá a udržovaná prodávajícím, který uzavřel smlouvu, aby poskytl dílčí projekt nebo projektovou složku.


CWBS

Contract Work Breakdown Structure

A portion of the work breakdown structure for the project developed and maintained by a seller contracting to provide a subproject or project component.

Použito v metodice