CWBS

Struktura rozdělení zakázky

Část struktury rozvržení práce pro projekt vyvinutá a udržovaná prodávajícím, který uzavřel smlouvu, aby poskytl dílčí projekt nebo projektovou složku.

Použito v metodice