Datum

Termín, který představuje den, měsíc a rok kalendáře a v některých případech denní čas.


Date

A term representing the day, month, and year of a calendar, and, in some instances, the time of day.

Použito v metodice