Datum ukončení

Časový bod spojený s dokončením plánovací činnosti. Obvykle se kvalifikuje jedním z následujících způsobů: skutečná, plánovaná, odhadovaná, plánovaná, časná, pozdější, výchozí, cílová nebo aktuální.


Finish Date

A point in time associated with a schedule activity’s completion. Usually qualified by one of the following: actual, planned, estimated, scheduled, early, late, baseline, target, or current.

Použito v metodice