Datum ukončení výchozího stavu

Datum ukončení plánovací činnosti ve schválené základní lhůtě.


Baseline Finish Date

The finish date of a schedule activity in the approved schedule baseline.

Použito v metodice