Datum uložení

Pevný termín uložený na plánovací aktivitu nebo plánovací milník, obvykle ve formě "počátku ne dříve než" a "do konce nejpozději".


Imposed Date

A fixed date imposed on a schedule activity or schedule milestone, usually in the form of a “start no earlier than” and “finish no later than” date.

Použito v metodice