Datum zahájení

Časový bod spojený s začátkem plánovací činnosti, obvykle kvalifikovaný jedním z následujících způsobů: skutečný, plánovaný, odhadovaný, časný, pozdní, cílový, výchozí nebo aktuální.


Start Date

A point in time associated with a schedule activity’s start, usually qualified by one of the following: actual, planned, estimated, scheduled, early, late, target, baseline, or current.

Použito v metodice