Datum zahájení výchozího stavu

Datum zahájení plánovací činnosti ve schválené základní lince.


Baseline Start Date

The start date of a schedule activity in the approved schedule baseline.

Použito v metodice