DD

Datum a čas

Datum, do kterého systémového hlášení poskytne aktuální stav a úspěchy. V některých systémech hlášení jsou informace o stavu údajů dat zahrnuty v minulosti a v některých systémech jsou informace o stavu v budoucnu.


DD

Data Date

The date up to or through which the project’s reporting system has provided actual status and accomplishments. In some reporting systems, the status information for the data date is included in the past and in some systems the status information is in the future. Also called as-of date and time-now date.

Použito v metodice