Discipína

Oblast práce vyžadující specifické znalosti a která obsahuje soubor pravidel upravujících pracovní chování (např. Strojírenství, počítačové programování, odhad nákladů apod.).


Discipline

A field of work requiring specific knowledge and that has a set of rules governing work conduct (e.g., mechanical engineering, computer programming, cost estimating, etc.).

Použito v metodice