Distribuce informací

Proces předávání potřebných informací zúčastněným stranám včas.


Information Distribution

The process of making needed information available to project stakeholders in a timely manner.

Použito v metodice