Dne

Účinným datem je datum, kdy se něco považuje za datum, které může být minulým, současným nebo budoucím. Může se lišit od data, kdy událost nastala nebo je zaznamenána.


As-of Date

An effective date or as of date is the date upon which something is considered to take effect, which may be a past, present or future date. This may be different from the date upon which the event occurs or is recorded.

Použito v metodice