Dne

Účinným datem je datum, kdy se něco považuje za datum, které může být minulým, současným nebo budoucím. Může se lišit od data, kdy událost nastala nebo je zaznamenána.

Použito v metodice