Doba trvání aktivity

Čas v kalendářových jednotkách mezi začátkem a ukončením plánovací činnosti.


Activity Duration

The time in calendar units between the start and finish of a schedule activity. See also actual duration, original duration, and remaining duration.

Použito v metodice