Doba trvání odhadu

Proces odhadu počtu pracovních úvazků, které budou zapotřebí k dokončení jednotlivých plánovacích činností.


Activity Duration Estimating

The process of estimating the number of work periods that will be needed to complete individual schedule activities.

Použito v metodice