Doklady o zadávání zakázek

Tyto dokumenty jsou využívány při nabídkových a návrhových činnostech, mezi něž patří výzva k podání nabídky, výzva k vyjednávání, žádost o informace, žádost o nabídku a odpovědi prodávajícího.


Procurement Documents

Those documents utilized in bid and proposal activities, which include buyer’s Invitation for Bid, Invitation for Negotiations, Request for Information, Request for Quotation, Request for Proposal and seller’s responses.

Použito v metodice