Dokument

Médium a informace zaznamenané na něm, které obecně mají trvalost a mohou být přečteny osobou nebo strojem. Příklady zahrnují plány řízení projektů, specifikace, postupy, studie a manuály.


Document

A medium and the information recorded thereon, that generally has permanence and can be read by a person or a machine. Examples include project management plans, specifications, procedures, studies, and manuals.

Použito v metodice