Dokument

Médium a informace zaznamenané na něm, které obecně mají trvalost a mohou být přečteny osobou nebo strojem. Příklady zahrnují plány řízení projektů, specifikace, postupy, studie a manuály.

Použito v metodice