Dokumentovaný postup

Formalizovaný písemný popis toho, jak provádět činnost, proces, techniku nebo metodiku.


Documented Procedure

A formalized written description of how to carry out an activity, process, technique, or methodology.

Použito v metodice