DU or DUR

Doba trvání

Celkový počet pracovních úvazků (s výjimkou svátků nebo jiných nefunkčních období), které jsou nutné k dokončení činnosti rozvržení nebo rozdělení struktury práce. Obvykle se vyjadřují jako pracovní dny nebo pracovní týdny. Někdy se nesprávně rovná uplynulému času. Kontrast s úsilím. 


DU or DUR

Duration

The total number of work periods (not including holidays or other nonworking periods) required to complete a schedule activity or work breakdown structure component. Usually expressed as workdays or workweeks. Sometimes incorrectly equated with elapsed time. Contrast with effort. 

Použito v metodice