EF

Datum předčasného dokončení

Očekávané celkové náklady na časový plán v metodě kritické cesty může nejbližší možný časový okamžik, kdy mohou nedokončené části plánovací činnosti (nebo projektu) dokončit, založené na plánované síťové logice, datovém datu a libovolném rozvrhu omezení. Dřívější termín dokončení se může měnit, jak projekt postupuje, a jak jsou změny provedeny v plánu řízení projektu.


EF

​Early Finish Date​

In the critical path method, the earliest possible point in time on which the uncompleted portions of a schedule activity (or the project) can finish, based on the schedule network logic, the data date, and any schedule constraints. Early finish dates can change as the project progresses and as changes are made to the project management plan.

Použito v metodice