EMV

Očekávaná analýza měnové hodnoty

Statistická technika, která vypočítá průměrný výsledek, když budoucnost zahrnuje scénáře, které se mohou nebo nemusí stát. Obvyklé využití této techniky je v analýze rozhodovacího stromu. Modelování a simulace se doporučuje pro analýzu nákladů a harmonogramu rizika, protože je silnější a méně předmětem nesprávné aplikace než očekávaná analýza měnové hodnoty.


EMV

Expected Monetary Value Analysis

A statistical technique that calculates the average outcome when the future includes scenarios that may or may not happen. A common use of this technique is within decision tree analysis. Modeling and simulation are recommended for cost and schedule risk analysis because it is more powerful and less subject to misapplication than expected monetary value analysis.

Použito v metodice