ES

Datum zahájení

V metodě kritické cesty je nejrychlejší časový okamžik, kdy mohou začít neúplné části plánovací činnosti (nebo projektu), založené na plánované síťové logice, datovém datu a jakýchkoli časových omezeních. Časová data v ranném stádiu se mohou měnit podle toho, jak projekt postupuje, a jak jsou provedeny změny plánu řízení projektu.


ES

Early Start Date

In the critical path method, the earliest possible point in time on which the uncompleted portions of a schedule activity (or the project) can start, based on the schedule network logic, the data date, and any schedule constraints. Early start dates can change as the project progresses and as changes are made to the project management plan.

Použito v metodice