ETC

Odhad dokončení

Očekávané náklady potřebné k dokončení všech zbývajících prací pro plánovanou činnost, součást struktury rozvržení práce nebo projekt. Viz také techniku získané hodnoty a odhad při dokončení.


ETC

Estimate to Complete

The expected cost needed to complete all the remaining work for a schedule activity, work breakdown structure component, or the project. See also earned value technique and estimate at completion.

Použito v metodice