EV

Získaná hodnota

Hodnota dokončené práce vyjádřená v rámci schváleného rozpočtu přiděleného na tuto práci pro plánovanou činnost nebo součást struktury členění práce. Také označované jako rozpočtové náklady na vykonanou práci (BCWP).


EV

Earned Value

The value of completed work expressed in terms of the approved budget assigned to that work for a schedule activity or work breakdown structure component. Also referred to as the budgeted cost of work performed (BCWP).

Použito v metodice