EVM

Získaná správa hodnot

Metodika řízení pro integraci rozsahu, plánu a zdrojů a pro objektivní měření výkonu a pokroku projektu. Výkonnost se měří stanovením rozpočtovaných nákladů na vykonanou práci (tj. Vydělanou hodnotou) a porovnáním s skutečnými náklady na vykonanou práci (tj. Skutečné náklady). Pokrok se měří porovnáním získané hodnoty s plánovanou hodnotou.


EVM

Earned Value Management

A management methodology for integrating scope, schedule, and resources, and for objectively measuring project performance and progress. Performance is measured by determining the budgeted cost of work performed (i.e., earned value) and comparing it to the actual cost of work performed (i.e., actual cost). Progress is measured by comparing the earned value to the planned value.

Použito v metodice