EVT

Technologie získané hodnoty

Specifická technika pro měření výkonu práce pro součást členění struktury práce, kontrolní účet nebo projekt. Také se odkazuje na pravidla výherních a kreditních metod.


EVT

Earned Value Technique

A specific technique for measuring the performance of work for a work breakdown structure component, control account, or project. Also referred to as the earning rules and crediting method.

Použito v metodice