Fáze

Fáze projektu je zaměřena na cíl a obsahuje konkrétní počet pracovních kroků. Každá fáze končí v milníku, jehož dosažení znamená pokrok projektu. Každá fáze je rozdělena na dílčí fáze a jednotlivé součásti projektu. Fáze projektu patří do procesu výroby pracovních výrobků.


Phase

Project phase is goal-oriented and contains a particular number of the work steps. Each phase ends at a milestone, whose attainment means the project progress. Each phase is divided into sub-phases and individual components in a project. The project phases belong to the process of the work product manufacture.

Použito v metodice