FF

Logický vztah, kdy dokončení práce nástupnické činnosti nemůže skončit až do dokončení práce předchozí činnosti.


FF

The logical relationship where completion of work of the successor activity cannot finish until the completion of work of the predecessor activity.

Použito v metodice