Float

Celková hodnota Float je doba, po kterou může být aktivita zpožděna od jejího počátečního počátku, aniž by došlo ke zpoždění data dokončení projektu. Free Float je doba, po kterou může být aktivita zpožděna, aniž by došlo k zpoždění raného zahájení jakékoli následné činnosti.


Float

Total Float is the amount of time that an activity can be delayed from its early start date without delaying the project finish date. Free Float is the amount of time that an activity can be delayed without delaying the early start date of any successor activity.

Použito v metodice