FPIF

Smlouva o fixních cenách a pobídkách

Typ smlouvy, kdy kupující vyplácí kupujícímu určitou částku (jak je definována ve smlouvě) a prodávající může získat dodatečnou částku, pokud prodávající splňuje definovaná kritéria výkonu.


FPIF

Fixed-Price-Incentive-Fee Contract

A type of contract where the buyer pays the seller a set amount (as defined by the contract), and the seller can earn an additional amount if the seller meets defined performance criteria.

Použito v metodice