FS

Dokončit na hvězdu

Logický vztah, kdy zahájení práce nástupnické činnosti závisí na dokončení práce předchozí činnosti.


FS

Finish-to-Star

The logical relationship where initiation of work of the successor activity depends upon the completion of work of the predecessor activity. 

Použito v metodice