Funkční manažer

Někdo s řídící pravomocí nad organizační jednotkou v rámci funkční organizace. Správce jakékoli skupiny, která skutečně vyrábí produkt nebo provádí službu. Někdy se nazývá line manager.


Functional Manager

Someone with management authority over an organizational unit within a functional organization. The manager of any group that actually makes a product or performs a service. Sometimes called a line manager.

Použito v metodice