Funkční organizace

Hierarchická organizace, kde každý zaměstnanec má jednoznačného nadřízeného, jsou zaměstnanci seskupeni podle oblastí specializace a řízeni osobou s odbornými znalostmi v této oblasti.


Functional Organization

A hierarchical organization where each employee has one clear superior, staff are grouped by areas of specialization, and managed by a person with expertise in that area.

Použito v metodice