Ganttův diagram

Stolní graf je způsob, jak shrnout sadu kategorických dat (kontinuální data mohou být kategorizována automatickým binningem). Tabulka sloupců zobrazuje data pomocí několika sloupců, z nichž každá představuje určitou kategorii.


Gantt Chart

A bar chart is a way of summarizing a set of categorical data (continuous data can be made categorical by auto-binning). The bar chart displays data using a number of bars, each representing a particular category.

Použito v metodice