Graf účtů

Jakýkoli systém číslování používaný ke sledování nákladů projektu podle kategorie (např. Práce, zásob, materiálů a zařízení). Účtová schéma projektu je obvykle založeno na podnikové účtové osnova primární výkonné organizace. Kontrast s kódem účtů.


Chart of Accounts

Any numbering system used to monitor project costs by category (e.g., labor, supplies, materials, and equipment). The project chart of accounts is usually based upon the corporate chart of accounts of the primary performing organization. Contrast with code of accounts.

Použito v metodice