Hlas zákazníka

Technika plánování, která slouží k poskytování produktů, služeb a výsledků, které skutečně odrážejí požadavky zákazníků tak, že tyto požadavky zákazníků překládají do příslušných technických požadavků pro každou fázi vývoje projektových produktů.

Použito v metodice