Identifikace rizik

Proces určení, která rizika mohou ovlivnit projekt a dokumentovat jeho charakteristiky.

Použito v metodice