Identifikace rizik

Proces určení, která rizika mohou ovlivnit projekt a dokumentovat jeho charakteristiky.


Risk Identification

The process of determining which risks might affect the project and documenting their characteristics.

Použito v metodice