Identifikátor aktivity

Krátká jedinečná číselná nebo textová identifikace přiřazená každé aktivitě rozvržení, aby se odlišila projektová aktivita od ostatních aktivit. Typicky jedinečný v rámci jednoho síťového diagramu projektu.

Použito v metodice