IFB

Pozvánka na nabídku

Tento termín je obecně rovnocenný požadavku na podání návrhu. V některých oblastech aplikace však může mít užší nebo specifický význam.


IFB

Invitation for Bid

Generally, this term is equivalent to request for proposal. However, in some application areas, it may have a narrower or more specific meaning.

Použito v metodice