IFB

Pozvánka na nabídku

Tento termín je obecně rovnocenný požadavku na podání návrhu. V některých oblastech aplikace však může mít užší nebo specifický význam.

Použito v metodice