Iniciátor

Osoba nebo organizace, která má schopnost a oprávnění zahájit projekt.


Initiator

A person or organization that has both the ability and authority to start a project.

Použito v metodice