Inspekce

Zkoumání nebo měření s cílem ověřit, zda je aktivita, výrobek komponenty, výsledek nebo služba v souladu se stanovenými požadavky.


Inspection

Examining or measuring to verify whether an activity, component product, result or service conforms to specified requirements.

Použito v metodice