Integrální

Zásadní pro úplnost: potřebné, složka vytvořená jako jednotka s jinou součástí.


Integral

Essential to completeness: requisite, constituent with formed as a unit with another component.

Použito v metodice